nieuws

11 mrt 2002, 00:12

Ambitieuze aanpak knelpunt A7 bij Leek

In het kader van het verkeersveiligheidproject voor de provinciale weg N372 wordt het knelpunt bij de snelweg A7 bij Leek de komende maand aangepakt. Uit een serie oplossingen kozen de partners in het project voor de meest ingrijpende variant waarin de afrit van de A7, vanuit de richting Groningen, wordt verlegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook komen er op de N372 twee rotondes, aan de noord- en aan de zuidkant van de A7. De gekozen oplossing kost in totaal 3,4 miljoen euro. De uitvoering zal - in verband met de financiering - naar verwachting van de deelnemers aan het project "N372 Veilig": Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, Gemeente Leek, Regiopolitie Groningen en Openbaar Ministerie, in 2003 van start kunnen gaan.
De gekozen variant moet een einde maken aan de verkeersonveilige situatie op de op- en afritten van de A7 bij de afslag Leek en de kruisingen onderaan het viaduct. De kruising van de provinciale weg N372 met de A7 is de projectgroep van het project 'N372 Veilig' al een lange tijd een doorn in het oog. Ze zijn onoverzichtelijk en zorgen bovendien voor onvoldoende doorstroming, als gevolg waarvan in de avondspits het verkeer dat vanaf Groningen naar Leek wil soms al op de rijbaan van de A7 stilstaat.