nieuws

01 nov 2000, 00:12

Ambitieus plan voor herstel Gronings-Duitse Eems

De Vlaamse hoogleraar P. Meire heeft een ambitieus plan gemaakt voor het herstel van de Gronings-Duitse rivier De Eems en het bijbehorende estuarium. Het plan is gemaakt op verzoek van de Waddenvereniging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Professor Meire is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en heeft het antwoord bedacht op de verdere achteruitgang van de rivier De Eems. Belangrijkste oorzaak van de aantasting is het frequent uitbaggeren van de Eems, ten behoeve van de doorvarende gigantische cruiseschepen. Meier presenteert zijn plan donderdag in de Martinihal tijdens een Internationaal Symposium over de Waddenzee.
Met zijn rapport wil de Belgische hoogleraar laten zien dat er goede kansen zijn voor natuurherstel in het Eems-Dollard Estuarium en de Beneden – Eems.