nieuws

30 mei 2001, 00:12

Alzheimer-café in Groningen op 31 mei

Het DementieSteunpunt organiseert 31 mei a.s. in samenwerking met Alzheimer Nederland, afdeling Groningen/Drenthe het negende Alzheimer Café. Het Cafe wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 uur in het DementieSteunpunt, onderdeel van de Groningse Ontmoetingscentra aan de Plutolaan 329 in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als opname in het verpleeghuis in zicht komt, is het onderwerp van het negende Alzheimer Café. Wordt het verpleeghuis gezien als een schrikbeeld, een zwaard van Damocles of een oplossing voor als de zorg teveel wordt voor 1 persoon? Een dochter, wiens moeder is opgenomen in het verpleeghuis vertelt ons haar ervaringsverhaal. Elke laatste donderdagavond in de maand (behalve in juli en december) wordt er een Alzheimer Café georganiseerd. Het is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie of belangstelling heeft voor dit onderwerp. Er zal steeds een thema zijn voor een gesprek of lezing, en er zal ruimschoots tijd zijn om met elkaar in gesprek te komen. Zo kunnen mensen anderen ontmoeten die dezelfde dingen hebben meegemaakt. Wellicht kunnen ze elkaar met raad en daad tot steun zijn.