nieuws

24 mrt 2003, 00:12

Alzheimer Café Groningen opdonderdag 27 maart

Het DementieSteunpunt organiseert in samenwerking met Alzheimer Nederland op donderdagavond 27 maart 2003 het Alzheimer Café.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Alzheimer Café vindt van 20.00 uur tot 22.00 uur plaats in Ontmoetingscentrum Paddepoel aan de Plutolaan 329 in Groningen (voormalig Bisschop Niermancentrum). Iedereen met belangstelling voor dementie is welkom. De toegang is gratis.
Zorgen voor een dementerend familielid: WAAR BLIJF IK ZELF? Veel mensen worden mantelzorgers zonder dat ze op een bepaald moment bewust hiervoor gekozen hebben. Heel behoedzaam en geleidelijk, als een dief op kousenvoeten, sluipt het zorgen voor een ander het leven binnen; het gaat zo ongemerkt dat er nauwelijks sprake kan zijn van een bewuste keuze.
Het zijn vaak de partners die, met veel liefde, zorgen voor hun oude levenspartner. In veel gevallen is die partner zelf ook al de 80 jaar gepasseerd. Een heel leven samen en dan nu moeten zorgen voor iemand die jou niet meer herkent, of boos tegen je doet, of altijd dat ene liedje loopt te zingen dat je zo vreselijk vindt, of steeds maar loopt te brommen en te schelden, of helemaal niet meer doet en zegt, alleen maar in die stoel zit te zitten. Een dementerende verzorgen betekent 24 uur per dag paraat zijn, altijd alert, nooit rust, want altijd kan er iets gebeuren. Niet zelden gaat de partner eraan onderdoor: zorgen voor de ander tot je (soms letterlijk) erbij neervalt. Voor kinderen van zelfstandig wonende ouders begint het vaak met zorg of bezorgdheid, dat je wat eerder dan voorheen bij vader of moeder langs gaan om morele bijstand te verlenen als men merkt dat vader of moeder zich wat onzeker voelt of zich onzelfstandig gaat gedragen. Na verloop van tijd is het bieden van emotionele steun, het geven van raad en advies en het bewaken op afstand niet meer voldoende. En dan? Het is echter niet in het belang van de familie, niet in het belang van de patiënt én evenmin in het belang van de maatschappij als men van iemand méér vraagt dan hij aankan. Bart Oosting, psycholoog ouderenzorg bij de Zorgroep Zuid-Oost Groningen en belevingsgerichte psychotherapeut i.o. zal aan de hand van bepaalde thema's ingaan op dit onderwerp. Als je voortdurend bezig bent met zorgen, dan heb je weinig ruimte meer over om de juiste afstand te nemen. Wat maakt het zorgen voor een dementerend familielid zo zwaar en moeilijk? Wat is de juiste benadering hierbij? Achtergrondinformatie Alzheimer Café Elke laatste donderdagavond van de maand, behalve in juli en december, organiseert het DementieSteunpunt het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met, of belangstelling heeft voor dementie. Elke keer wordt een bepaald onderwerp of thema behandeld dat te maken heeft met dementie. Er is voldoende gelegenheid om met anderen in gesprek te komen. Bezoekers kunnen elkaar met hun ervaringen en gevoelens verrijken en tot steun zijn.