nieuws

01 mrt 2003, 00:12

Alzheimer Café Groningen: juridische aspecten van wilsonbekwaamheid (27 feb)

Het DementieSteunpunt organiseert in samenwerking met Alzheimer Nederland op donderdagavond 27 februari 2003 het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café vindt van 20.00 uur tot 22.00 uur plaats in Ontmoetingscentrum Paddepoel aan de Plutolaan 329 in Groningen (voormalig Bisschop Niermancentrum). Iedereen met belangstelling voor dementie is welkom. De toegang is gratis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zelf beslissen of handelen is een groot goed in onze samenleving. Maar hoe werkt dat bij mensen die lijden aan dementie en die niet meer goed voor zichzelf kunnen beslissen? En hoe kunnen we in het dagelijks leven de dementerende behoeden voor de gevolgen van zijn doen en laten en tegelijk diens recht respecteren die hij nog wel kan overzien?
Richard Voogd van Alzheimer Nederland zal ingaan op de juridische mogelijkheden bij wilsonbekwaamheid door dementie. Het recht kent een aantal beschermingsmaatregelen voor wie niet meer zelf zijn belangen kan behartigen. Een ander kan dan beslissingen voor de dementerende nemen en zijn belangen behartigen, zoals het voldoen van rekeningen, het tekenen van bankoverschrijvingen, het opzeggen van de huurovereenkomst of de verkoop van het huis wanneer de dementerende is opgenomen in een verpleeghuis. Of het nemen van beslissingen op het gebied van de verzorging en behandelingen van de patiënt, zoals het organiseren van thuishulp en het instemmen met het zorgplan na opname in een verpleeghuis. De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuis (BOPZ) regelt de gedwongen opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis en de behandeling en verzorging van de dementerende bewoner.