nieuws

19 jun 2001, 00:12

ALO Hanzehogeschool en Friesland College CIOS gaan samenwerken

De sportopleidingen ALO in Groningen, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, en het CIOS in Heerenveen, onderdeel van het Friesland College, tekenen dinsdag 19 juni een samenwerkingsovereenkomst. De opleidingen willen met deze samenwerking komen tot een breed opleidingsplatform voor sport en lichamelijke opvoeding in de drie noordelijke provincies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het CIOS is een driejarige MBO-opleiding voor sport en bewegen met vestigingen in Heerenveen en Groningen en de ALO is een vierjarige HBO-opleiding voor lichamelijke opvoeding in Groningen. Beide instellingen werken al langere tijd samen op het gebied van doorstroommogelijkheden van studenten en cursisten. Door de geïntensiveerde samenwerking ontstaat er in Noord-Nederland een breed aanbod van sportopleidingen op alle niveaus. Studenten en cursisten van beide opleidingen kunnen zowel in Groningen als Heerenveen onderdelen van het lesprogramma volgen. Tevens worden bondsopleidingen verzorgd in samenwerking met diverse sportbonden. De samenwerking biedt brede mogelijkheden voor uitwisseling van expertise tussen zowel studenten als docenten. Docenten kunnen worden ingezet als gastdocent en studenten en cursisten kunnen stages en projecten in binnen- en buitenland combineren.
Samen met gemeenten, sportraden en sportbonden willen ALO en CIOS de afstemming tussen school en sport versterken. In het najaar start een proefproject School & Sport in Noord-Friesland, waarin de betrokken partijen samen een bewegingsprogramma ontwikkelen voor binnen en buiten de school. De samenwerking tussen beide opleidingeninstituten past bij de huidige ontwikkelingen in sport en onderwijs. Het sluit aan bij de bevordering van samenhang in sportopleidingen, de veranderingen in sportinfrastructuur en de professionalisering in de sport.