nieuws

10 feb 2003, 00:12

ALLE WETHOUDERS DELFZIJL OVERWEGEN ONTSLAG NA VERTREK HAAKSMAN

Na het vertrek van burgemeester Haaksman beraden nu ook alle wethouders van Delfzijl zich op de vraag of zij zullen opstappen of niet. Dat heeft Commissaris der Koningin H. Alders maandagmorgen bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Alders heeft hij afgelopen weekend contact gehad met de wethouders van Delfzijl. In het gesprek maakten de wethouders kenbaar dat zij zich collectief zullen beraden op hun positie en dat zij daar dinsdag in een collegevergadering een besluit over nemen. De reden dat de wethouders zich op hun positie beraden vormt niet alleen het vertrek van burgemeester Haaksman maar ook het feit dat de huidige coalitie geen stabiele meerderheid heeft in de gemeenteraad. Het college raakte de meerderheid kwijt nadat een van de collegepartijen, Gemeentebelangen, verdeeld raakte en haar wethouder, mevr. Koning, af trad. Het huidige college kon nog wel aanblijven dankzij gedoogsteun van een afsplitsing van Gemeentebelangen, maar er is daardoor wel een instabiele politieke situatie ontstaan.
Commissaris der Koningin Alders zegt ‘met respect’ kennis te hebben genomen van het besluit van burgemeester Haaksman om terug te treden. Formeel is hij met buitengewoon verlof gestuurd. Zijn ontslag gaat in per 1 juli 2003. Mevrouw Jorritsma-Lebbink is met onmiddellijke ingang aangetreden als waarnemend burgemeester. Volgens Alders was de enige voorwaarde die zij stelde dat zij het gevoel wilde hebben welkom te zijn. Volgens Alders hebben de fractievoorzitters laten weten ingenomen te zijn met haar komst. Ze blijft in elk geval tot de zomer van 2003 waarnemend burgemeester.
Volgens Alders zijn er verschillende aanleidingen voor de huidige grote politieke problemen in Defzijl. Zo is de financiële positie van de gemeente zorgwekkend en stevent Delfzijl af op een begrotingstekort. Vorige week verscheen bovendien een rapport van de inspectie van het ministerie van VROM waaruit blijkt dat de gemeente haar taken op het gebied van de controle van verleende vergunningen heeft verwaarloosd. Bestemmingsplannen in Delfzijl zijn jarenlang niet aangepast. Verder is de afgelopen jaren drie keer een wethouder opgestapt. Al deze verwikkelingen waren voor Alders aanleiding gesprekken te voeren met de fractievoorzitter en met burgemeester Haaksman. Op basis van die gesprekken oordeelde Haaksman dat zijn aftreden in het belang is van Delfzijl en dat er daardoor een nieuwe impuls kan komen in het vernieuwingsproces. * Om de vernieuwing te bevorderen heeft Commissaris Alders ook de Groningse hoogleraren profr. mr. D. Elzinga en prof. mr. A. Dölle gevraagd gesprekken te voeren met de fractievoorzitter in Delfzijl die kunnen leiden tot betere bestuurlijke verhoudingen. * Waarnemend burgemeester Jorritsma heeft vooral tot taak er voor te zorgen dat de regelgeving van het ministerie van VROM correct wordt uitgevoerd. Ook moet ze de helpen de gemeentefinanciën op orde te krijgen.