nieuws

19 mrt 2003, 00:12

Aleid Truijens gastcriticus 2003 Rijksuniversiteit Groningen

Aleid Truijens is de nieuwe gastcriticus bij de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verzorgt dit voorjaar een openbare lezing en een openbare meesterklas op het gebied van het schrijven van recensies. Op 31 maart 2003 houdt Truijens haar openingslezing, getiteld: Pulp in een nepbontje – Moet de literaire kritiek de grenzen van de literatuur bewaken?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zij spreekt hierin over het bedrijven van literatuurkritiek in het spanningsveld tussen nieuwswaarde en literaire waarde, en journalistieke en literaire uitgangspunten. De openbare lezing vindt plaats in het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen. Tijd: 20.00-22.00 uur. De meesterklas bestaat uit vier openbare colleges. Deze worden gehouden op 1 april, 22 april, 13 mei en 3 juni 2003 in het Harmoniegebouw, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 te Groningen, zaal 12.019. Tijd: 16.00-18.00 uur. Truijens geeft studenten onderricht in het schrijven van recensies. Zij bespreekt door hen geschreven recensies en biedt tevens een kijkje in de eigen keuken.
Aleid Truijens (1955) heeft als criticus een lange loopbaan. Ze werkt al 24 jaar in de literaire kritiek. Momenteel is ze literair redacteur van de Volkskrant, bij het boekenkatern Cicero. Van 2000 tot 2002 was Truijens chef van de boekenredactie van deze krant. Daarvoor werkte ze onder meer als kunstredacteur bij het weekblad Elsevier, als docent aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en de Universiteit Leiden en als literair criticus voor NRC Handelsblad. Zij publiceerde een monografie over Hella S. Haasse, Draden trekken door het labyrint (SUN 1997), een monografie Over verhalen van F.B. Hotz (De Arbeiderspers 1981), en bezorgde samen met H.E. Schütte de correspondentie tussen F.B. Hotz en H.W. Kunst, Een beetje levensbestemming (De Arbeiderspers 2002). Zij schreef verscheidene boeken over journalistiek, waaronder Het journalistieke verhaal (Wolters Noordhoff 1988). Aleid Truijens is de vijftiende gastcriticus van de Faculteit der Letteren. Haar voorgangers waren o.a. Kees Fens, Hans Goedkoop, Jeroen Vullings en Michaël Zeeman. De aanstelling van de jaarlijkse gastcriticus vindt plaats in samenwerking met de Stichting Schrijvers School en Samenleving.