nieuws

09 jul 2002, 00:12

ALDERS WOEDEND OP NRC OVER COMMENTAAR MAGNEETLIJN

Commissaris der Koningin Hans Alders van Groningen heeft samen met zijn collega-commissarissen van Friesland, Drenthe en Flevoland zeer scherp gereageerd op een hoofdredactioneel commentaar vorige week in NRC Handelsblad. Die Rotterdamse krant noemde de magneetlijn weggegooid geld. De noordelijke commissarissen zijn niet zozeer boos over die mening als wel over het feit dat NRC Handelsblad dat onder meer motiveerde met het argument dat de magneetlijn een lijn van ‘ ergens naar nergens’ zou zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alders is boos in de pen geklommen samen met de Friese Commissaris Ed Nijpels, Relus ter Beek van Drenthe en M. Jager van Flevoland. De vier Commissarissen betogen in een ingezonden artikel dat er bij het ‘zich als kwaliteitskrant afficherende ‘ NRC Handelsblad sprake is van vooroordelen. Daardoor worden het nut en de noodzaak van een snelle treinverbinding onvoldoende onderkend.
Het viertal vindt het argument dat de magneetlijn een lijn van ‘ergens naar nergens is’ – waarbij Groningen door NRC Handelsblad kennelijk als ‘’nergens’’ wordt beschouwd - beneden peil. ‘’Dat is niet alleen onjuist maar ook kwetsend en getuigt van weinig respect. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de horizon van deze commentator eindigt bij de grenzen van de Randstad’, aldus Alders en collega’s in die krant van maandag 8 juli.
Dat de magneetlijn geen lijn is naar ‘nergens’ blijkt ook uit het feit dat Duitsland – zodra Nederland een besluit heeft genomen tot bouw van de magneetlijn - een haalbaarheidsstudie zal verrichten naar het doortrekken van die lijn via Oldenburg en Bremen naar Hamburg.
Ook elders in Duitsland overweegt het Duitse kabinet magneetlijnen aan te leggen, in elk geval van München naar het vliegveld aldaar en tussen Düsseldorf en Dortmund.
Het argument van de NRC dat de aanleg van de magneetlijn de open ruimte in het noorden aantast bestrijden de vier commissarissen. Volgens de vier is het ruimtelijk beleid er in het noorden juist op gericht is wonen en werken in kernzones te bundelen, en anderzijds ook het landschap in stand te houden. ‘Juist de aanleg van de magneetzweefbaan biedt de beste garantie voor het behoud van de open ruimte en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten omdat de economische ontwikkelingen worden geconcentreerd in stedelijke kernzones’.
‘En dan die eeuwige, schijnbaar onuitroeibare mythe van de horizonvervuiling door palen. De magneetzweefbaan kan ook op- en zelfs onder het maaiveld (tunnels) worden aangelegd. In de proefopstelling in Duitsland is toevallig gebruik gemaakt van palen zodat de boeren er met hun machines onderdoor kunnen. Om dit misverstand voor eens en altijd de wereld uit te helpen, zou je haast geneigd zijn om – zoals bijbelvaste kinderen vroeger deden als het over palen ging – de psalmist aan te halen: ‘’ ‘s Heeren goedheid ként geen palen’’.