nieuws

20 dec 2002, 00:12

Alders teleurgesteld over uitstel Zuiderzeelijn

Commissaris van de Koningin in Groningen H. Alders is teleurgesteld over het uitstel van de aanleg van de Zuiderzeelijn. Alders, tevens voorzitter van de Stuurgroep Zuiderzeelijn, schrijft dit woensdag in een brief aan de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland en andere overheden die van de stuurgroep deel uitmaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De brief is een reactie op een schrijven van minister de Boer van Verkeer en Waterstaat. Hierin bevestigde de minister eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de aanleg van de Zuiderzeelijn. Daarnaast stelde hij echter ook, dat het demissionaire kabinet de ‘definitieve besluitvorming over de conceptsamenwerkingsovereenkomst overlaat aan het volgende kabinet’.
Alders schrijft ‘weinig gelukkig’ te zijn met dit besluit. Een handtekening namens het kabinet onder de samenwerkingsovereenkomst, is nodig om het bedrijfsleven te vragen of zij financiële mogelijkheden ziet voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. De verwachting was aanvankelijk dat het kabinet nog deze maand een beslissing zou nemen over deze overeenkomst.