nieuws

02 jul 2002, 00:12

Alders over tekort zweeftrein: Eerst kijken wat we zelf kunnen regelen

Noordelijke overheden gaan eerst zelf bekijken hoe ze het tekort in hun gezamenlijke bijdrage aan de Zuiderzeelijn kunnen wegwerken. Dat zegt de Groningse Commissaris der Koningin Hans Alders, tevens voorzitter van de stuurgroep Zuiderzeelijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er is een stevig tekort in de Noordelijke bijdrage ontstaan, nadat de gemeenteraad van Almere donderdag niet akkoord ging met haar bijdrage van 50 miljoen euro. Volgens Alders bedraagt het verschil tussen de regionale bijdrage die het Rijk heeft gevraagd en dat wat is toegezegd nu 85 miljoen euro.
Maandagochtend kwam de stuurgroep bijeen om de schade op te nemen. “Iedereen heeft toegelicht wat de positie in haar gemeente is. Nu gaan we als regionale overheden kijken wat we kunnen doen, want het is een feit dat er nu een probleem ligt”, zegt Alders. Hoe de stuurgroep het tekort precies denkt op te vullen, kan Alders nog niet zeggen. “We gaan eerst kijken wat we zelf kunnen doen.”
Volgens Alders komt Almere’s weigering om aan een magneetzweefbaan bij te dragen voort uit problemen tussen de gemeente en het Rijk. Problemen waar de andere leden van de stuurgroep buiten staan, maar waar zij wel de problemen van ondervinden.
Minister Netelenbos en de stuurgroep hadden afgesproken dat de stuurgroep rond 1 juli in een gesprek duidelijkheid moest geven over de bijdrage van de lokale overheden. Wanneer deze afspraak precies zal plaatsvinden, kan Alders nog niet zeggen, maar het zal snel moeten zijn, erkent hij.
Netelenbos en de stuurgroep willen nog voor de installatie van een nieuw kabinet tot duidelijke afspraken kunnen komen, zodat het hele project geen vertraging oploopt. Dit voornemen is nu op losse schroeven komen te staan. Het is een schier onmogelijke taak voor de stuurgroep om nog voor het aantreden van een nieuw kabinet overeenstemming te bereiken over een nieuwe regionale verdeelsleutel, die ook nog door de betrokken gemeenteraden en statenvergaderingen moet worden goedgekeurd. In welke richting de regionale overheden precies naar oplossingen zoeken, wil Alders niet zeggen. Hij vindt het ook nog te vroeg voor uitspraken over de gevolgen van het ontstane tekort voor de komst van de magneetzweefbaan.