nieuws

13 jun 2002, 00:12

Alders met Netelenbos akkoord over Zuiderzeelijn; nu Friesland nog

Commissaris der Koningin Hans Alders heeft overeenstemming bereikt met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat over de aanleg van de Zuiderzeelijn. Afgesproken is dat er twee varianten nader worden uitgewerkt: een traject met een magneetzweefbaan, en een ‘gewone’ hoge snelheidsverbinding. Ook zijn afspraken gemaakt over bijdragen uit het noorden. De vraag is nu of alle noordelijke gemeenten en provincies bereid zijn het gevraagde bedrag op te hoesten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgesproken is dat het noorden aan een magneetzweeftrein maximaal 1,02 miljard gulden bijdraagt. Een ‘gewone’ hoge snelheidslijn gaat het noorden 0,23 miljard gulden kosten. Welke van de twee varianten uiteindelijk gaat rijden, dat wordt pas bekend wanneer beide varianten geheel zijn uitgewerkt. Commissaris Alders heeft in elk geval een duidelijke voorkeur voor een magneettrein.
Het woord is nu aan de noordelijke gemeenten en provincies. Zij krijgen tot 1 juli de tijd om te beslissen of zij willen bijdragen aan de bekostiging van de verbindingen. Alders gaat er vanuit dat zijn voorstel het wel zal redden. ‘Ik sta niet bekend als een wildebras. Zo wild is het voorstel dan ook niet. Het is in feite een uitwerking van wat we eerder al hadden afgesproken binnen noordelijk verband’.
Toch lijkt met name de provincie Friesland niet bereid al te diep in de buidel te tasten. Weliswaar doet de lijn ook Drachten en Heerenveen aan. Maar niet Leeuwarden, en daar staat toevallig wel het Friese Provinciehuis. Onduidelijk is nog steeds hoe hoog de gevraagde bijdragen zullen zijn van de respectievelijke provincies. Dat moet de komende dagen blijken. Overigens vindt Alders dat ook Amsterdam en Haarlemmermeer zullen moeten bijdragen, want een hoge snelheidslijn heeft voor deze gemeenten ook grote voordelen, aldus de Commissaris.