nieuws

04 jun 2002, 00:12

Alders: meer dan 20 voorzittershamers

De Groningse Commissaris der Koningin Alders kan bijna een museum beginnen van voorzittershamers. Want hij is voorzitter van maar liefst 23 verschillende organisaties. Bovendien is hij ook nog voorzitter van het College van gedeputeerde Staten van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit het door Commmissaris Alders zelf uitgegeven overzicht van al zijn activiteiten in het jaar 2001. Daaruit blijkt dat hij voorzitter is van zeer uiteenlopende organisaties als de Nieuwe Hanze Interregio, het J.B. Scholten- en HS Kammingafonds of de stichting Zuiderzeespoorlijn. Veel nevenfuncties zijn overigens onbezoldigd, maar enkele niet, zoals die van voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Gasunie.
Ondanks al deze bestuurlijke functies heeft Alders ook nog tijd voor de ‘gewone’ burger. Want hij heeft ook nog de functie van ombudsfunctionaris. Daar kunnen mensen met klachten over het openbaar bestuur terecht. In 2001 maakten zo’n vijftig inwoners van de mogelijkheid gebruik om aan Alders hun problemen voor te leggen