nieuws

09 nov 2001, 00:12

Alders krijgt petitie van ‘Wereldburgers.nl’ voor meer aandacht Derde Wereld

“Naar onze smaak zijn kamerleden nog te weinig doordrongen van het feit dat, zeker op de lange termijn, het Nederlands belang hetzelfde is als het belang van de arme landen op deze wereld. Die relatie willen we vaker zichtbaar gemaakt zien, die afweging willen we vaker horen.” En: “Een samenleving die geen solidariteit toont met mensen ver weg ondermijnt het draagvlak voor solidariteit met mensen dichtbij.” Twee citaten uit het manifest dat een delegatie van de campagne wereldburgers.nl vrijdag 9 november a.s. zal aanbieden aan CdK Alders.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het manifest wordt elders in het land ook aangeboden aan Minister-President Kok en de Commissarissen der Koningin in de andere provincies. Tevens zal de website dan geopend zijn. De campagne gaat hiermee officieel van start nadat een eerdere start in aanwezigheid van premier Kok en minister Herfkens op 13 september jl. werd uitgesteld vanwege de terroristische aanslagen in de VS.
Het manifest roept de Nederlandse politici op zich in hun politieke handelen meer dan voorheen als wereldburger te gedragen en voortaan meer rekening te houden met de internationale gevolgen van hun beleidsbeslissingen. Het manifest is een appèl aan politici maar ook een impuls tot eigen initiatieven. De inhoud van het manifest werd na de aanslagen van 11 september jl. inhoudelijk aangepast. Het doel van de campagne wereldburgers.nl. is krachten en gedachten in de Nederlandse samenleving te mobiliseren om de aandacht voor het Zuiden in het nieuwe regeerakkoord sterker en breder aan te zetten. Bovendien ook in zo veel mogelijk Collegeprogramma's na de gemeenteraadsverkiezingen. Wereldburger zijn we allemaal. Internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en Milieu. Ook andere ministeries en politici dienen dit in hun beleid te vertalen. Binnen de Gemeenten overstijgt het ook de portefeuilles van B. & W. De campagne is een initiatief van COS Nederland en wordt breed gesteund door een groot aantal landelijke en regionale organisaties op het terrein van internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling, vrede, vluchtelingen e.d.. Het aantal landelijke participanten van de campagne is na 11 september gestegen en neemt nog toe. De campagne duurt t/m juni 2002 en zal zich lokaal, regionaal en nationaal manifesteren. De verkiezingen (gemeenteraden, Tweede Kamer) zijn belangrijke speerpunten.