nieuws

05 jan 2003, 00:12

Alders excuseert zich voor de puinhopen van ‘nieuwe politiek’’

Hoewel hij er zelf part nog deel aan heeft gehad, heeft Commissaris der Koningin in Groningen H. Alders de neiging zich te excuseren voor politici die dit jaar ‘nieuwe politiek’ zijn gaan bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alders zei dat maandagavond in een Nieuwjaarsspeech voor medewerkers van de provincie Groningen. Volgens Alders was 2002 een bewogen jaar, met een politieke moord. ‘ Een aanslag op het vrije woord. Met Voltaire ben ik bereid om het recht op een eigen mening, hoe verwerpelijk ook, te verdedigen. Maar een mening verkondigen is wat anders dan elkaar voor rotte vis uitmaken. Die verruwing verdient bepaald geen navolging’.
Volgens Alders was 2002 het jaar waarin een soort nieuwe elite leek op te staan ‘die het bestuur en de politiek er wel eventjes bij zou doen’’. Het heeft volgens Alders voor de politiek en het openbaar bestuur beschamende situaties opgeleverd. ‘Zodanig dat ik, met elke vezel verbonden aan het openbaar bestuur, de neiging heb hiervoor excuses aan te bieden’’, aldus Alders.
Alders zei verder het te betreuren dat tegenstellingen en zwart wit tegenstellingeb ons weer omringen ‘Nuances lijken uit ons taalgebruik geschrapt te zijn’. Hij zei nog steeds de voorkeur te geven aan een multiculturele samenleving boven een maatschappij waarin geldt: ’je past je maar aan, anders is er geen plaats voor jou’.