nieuws

10 feb 2003, 00:12

Alders dreigt gemeente Delfzijl met ingrijpen

Commissaris Alders heeft de gemeente Delfzijl gedreigd met ingrijpen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Commissaris der Koningin in de provincie Groningen H. Alders heeft het gemeentebestuur van Delfzijl tot 1 maart de tijd gegeven om een adequaat plan te presenteren om haar milieuvergunningen en bestemmingsplannen op orde te krijgen. Voldoet de gemeente daar niet aan dan is er volgens hem sprake van taakverwaarlozing. In dat geval zal hij gebruik maken van de gemeentewet waarna de provincie Groningen gemeentelijke taken gaat overnemen.
Dat staat in een brief van Commissaris Alders aan het college van B en W van Delfzijl. Alders heeft de brief geschreven naar aanleiding van een onderzoek van de regio Noord van de Inspectiedienst van het ministerie van VROM. Uit dat onderzoek is gebleken dat Delfzijl haar wettelijk voorgeschreven taken op het gebied van de Wet Milieubeheer niet naar behoren heeft uitgevoerd. In de onderzochte periode van het jaar 2000 tot en met het eerste kwartaal van 2002 werden bedrijven niet gecontroleerd op hun milieuvergunning. Ook bleken driekwart van de bestemmingsplannen niet te zijn geactualiseerd.
Volgens Alders moet de gemeente Delfzijl voor 1 maart met een uitgewerkt plan van aanpak komen om de misstanden aan te pakken. Mocht dat niet lukken dan komt volgens Alders de vraag aan de orde of er sprake is van taakverwaarlozing, zoals omschreven in de artikelen 123 en 124 in de Gemeentewet. Dat betekent dat de provincie taken van ofwel de gemeenteraad ofwel het college van B en W gaat overnemen. Volgens Alders is het de laatste tien jaar in Nederland niet voorgekomen dat dit artikel is toegepast door een provincie. Mocht Alders er inderdaad toe besluiten dat de provincie taken van de gemeente overneemt, dan betekent dit dat de provincie op kosten van de gemeente de milieuvergunningen gaat herzien en bestemmingsplannen gaat actualiseren.