nieuws

30 apr 2001, 00:12

Alders: ‘Desnoods tijdelijke opvang asielzoekers in caravans’

Om het nijpende tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers tijdelijk op te vangen moeten desnoods caravans worden ingezet. Dit meent commissaris der koningin H. Alders van de provincie Groningen. Caravans en andere noodvoorzieningen kunnen tijdelijk een oplossing bieden bij het ontlasten van de asielzoekerscentra. ‘’Die zitten tenslotte tot het randje vol’’, aldus Alders.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De commissaris vraagt gemeenten in zijn provincie snel te zoeken naar mogelijkheden voor het lenigen van het acute plaatsgebrek. Hij reageert met zijn noodkreet op alarmerende brieven van de staatssecretaris van Justitie en de directeur van het Centraal orgaan voor de opvang van Asielzoekers (COA), waarin wordt gewezen op de kritieke toestand in de opvangcentra. De brief van het COA is overigens gericht aan alle commissarissen der koningin in het land.
‘’Het plaatsen van noodvoorzieningen op verharde terreinen bijvoorbeeld geeft mogelijkheden snel wat aan de noodsituatie te doen’’, verwacht Alders. ‘’Want beelden van mensen in bushokjes of in maaivelden, dat willen we met z’n allen niet’’. Een noodvoorziening zou zevenhonderd mensen tot drie jaar onderdak kunnen bieden.
Alders heeft inmiddels verschillende gemeenten gevraagd vlot knopen door te hakken. Ze moeten snel besluiten of ze bijvoorbeeld een kleiner permanent centrum, met tweehonderd plaatsen, of een groter centrum voor bepaalde tijd, met vijfhonderd plaatsen, kunnen herbergen. De commissaris wil dat acht Groningse gemeenten, waaronder Appingedam en Hoogezand, voor 15 mei aangegeven wat voor mogelijkheden ze hebben of kunnen creëren.