nieuws

27 aug 2001, 00:12

Alders: ‘Commissaris der Koningin moet meer bevoegdheden’

De Groningse Commissaris der Koningin H. Alders heeft zojuist tijdens een speciale persconferentie in Den Haag gepleit voor extra bevoegdheden voor de Commissaris der Koningin op het terrein van de rampenbestrijding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het pleidooi voor ruimere bevoegdheden staat in de notitie ‘Veiligheid en handhaving; aanscherping positie Commissaris van de Koningin als bestuursorgaan’, die Alders geschreven heeft samen met de Commissarissen der Koningin uit Friesland (Nijpels), Utrecht (Staal) en Jager (Flevoland).
De notitie gaat vooral in op de problematiek rond de rampenbestrijding. Volgens de vier Commissarissen zijn er nieuwe wettelijke instrumenten nodig waarover zij moeten kunnen beschikken om de externe veiligheid bij rampenbestrijding te kunnen garanderen. Alleen wanneer die nieuwe instrumenten er komen is het mogelijk om te komen tot de door de commissie Oosting gewenste cultuuromslag.
In de vanmorgen gepresenteerde notitie wordt nader ingegaan op het wettelijk instrumentarium om die verantwoordelijkheid adequaat in te vullen, aldus de provincie Groningen in een persbericht.