nieuws

13 sep 2001, 00:12

Akkoord sociaal plan noordelijke krantenfusie

Er is een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de fusie van de noordelijke kranten Drentse Courant/Groninger Dagblad en het Nieuwsblad van het Noorden. De directie van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) bereikte woensdagavond overeenstemming hierover met een delegatie van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de fusie gaan 140 banen verloren, waarvan veertig onder journalisten. In het sociaal plan zijn verschillende regelingen opgenomen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Voor journalisten van 58 jaar en ouder is er een vrijwillige en financieel aantrekkelijke vertrekregeling. Jongere journalisten voor wie na april volgend jaar geen plaats meer is, krijgen twee jaar lang hun loon doorbetaald. Zij krijgen ook gratis cursussen en een ‘bonus’ van 25 procent om zich als freelance journalist te vestigen. ,,Dit is nog nooit eerder vertoond in krantenland”, zegt journalist Pieter Taffijn van de NVJ-delegatie. ,,Het is een sociaal plan dat met recht sociaal kan worden genoemd.”
De raad van commissarissen van de NDC zal 1 oktober een beslissing nemen over de naam van de nieuwe krant. Een eerder advies van een externe commissie om de uit de fusie voortkomende krant Nieuwsblad van het Noorden te noemen, veroorzaakte groot protest onder de journalisten van de Drentse Courant en het Groninger Dagblad.