nieuws

25 sep 2012, 18:06

Afscheid Gronings gemeenteraadslid Arno Rutte(VVD) en benoeming opvolger Jarig Sipma

VVD-raadslid Arno Rutte is op 12 september jl. gekozen in de Tweede Kamer. Om die reden neemt hij woensdag aanstaande afscheid van de gemeenteraad. Zijn plek zal worden ingenomen door Jarig Sipma. Verder zal de plek van SP-raadslid Ria Rademaker vanwege

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

ziekte tijdelijk worden overgenomen door Nicole Temmink, vooralsnog voor een periode van 16 weken. Ook zal er een nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie worden benoemd, Werner Zuurbier. Hij vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van de vorige voorzitter, Gerard Johanns.