nieuws

09 okt 2000, 00:12

Advocaten en bedrijfskundigen slaan handen ineen voor ICT

Advocatenkantoor Plas & Bossinade is een ICT-werkgroep gestart die juridische, financiële en bedrijfsspecifieke kennis moet gaan bundelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de werkgroep zitten behalve advocaten ook bedrijfskundigen, die zich nu samen kunnen verdiepen in vragen over bijvoorbeeld het intellectueel eigendom van wat op internet staat.
Ook gaat de werkgroep zich buigen over de wijze waarop contracten moeten worden aangepast aan de nieuwe media. Het kantoor wil een actieve positie innemen op het gebied van opstellen en beoordelen van automatiseringscontracten en het procederen over geschillen met betrekking tot automatisering en internet.