nieuws

08 mrt 2002, 00:12

Advies over herbenoeming Commissaris Hans Alders

Commissaris der Koningin Hans Alders heeft zijn eerste periode als Commissaris der Koningin er bijna opzitten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Per 1 september loopt zijn termijn als Commissaris af. De kans is groot dat hij daarna opnieuw zes jaar Commissaris zal zijn in de provincie Groningen. Er is althans veel waardering voor de inzet en daadkracht van de Commissaris die zijn voorganger Henk Vonhoff bijna heeft doen vergeten.
Maar helemaal zeker is die herbenoeming toch niet. Eerst zal een Vertrouwenscommissie binnen Provinciale Staten een oordeel moeten vellen over de eerste burger van de provincie Groningen. Het advies van die Commissie gaat dan naar de Kroon, die uiteindelijk een besluit moet nemen over de herbenoeming. Per 1 juli moet de procedure afgerond zijn.