nieuws

01 nov 2012, 11:11 door Hans de Preter

Adieu Frank de Vries en Karin Dekker; Groningen heeft nieuw college van B en W

Groningen heeft afscheid genomen van Frank de Vries, Karin Dekker en Elly Pastoor. Gisteravond werden bovendien vier nieuwe wethouders geïnstalleerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elly Pastoor heeft behalve kritiek de laatste dagen ook al veel lof toegezwaaid gekregen. Maar de wethouders Frank de Vries en Karin Dekker hebben de afgelopen weken vooral kritiek gekregen.

Want van beiden valt te zeggen dat ze met een soort tunnelvisie voor de Regiotram hebben geijverd. Maar ze slaagden er niet in daar voldoende draagvlak voor te mobiliseren, en zo’n ingrijpend project kun je niet realiseren met slechts een linkse meerderheid, zoals hier al vaker betoogd.

Maar toch hebben beide wethouders wel degelijk ook hun verdiensten gehad voor Groningen.

Zo is het Karin Dekker, die ook bekend stond als een drammer, juist door die drammerigheid gelukt om de plannen voor de zuidelijke ringweg zodanig aan te passen dat de buurt er aanzienlijk minder schade van ondervindt dan aanvankelijk de bedoeling was. En dat voor een aanzienlijk lagere prijs. Als het allemaal doorgaat komt er straks een fraai opgeknapte zuidelijke ringweg. Als wethouder van financien heeft Karin Dekker het ook behoorlijk gedaan. Waar de provincie Groningen in 2008 bijvoorbeeld tientallen miljoenen stalde bij Ice Save, de bank uit IJsland, wist Karin Dekker door voorzichtiger te beleggen in elk geval de stad voor zo'n zeperd te behoeden.

Frank de Vries

Frank de Vries heeft met veel passie gewerkt aan de vernieuwing van stadswijken en renovatie van oude buurten. Hij stond niet bekend als een leider met veel charisma, en dat is misschien wel wat hem fataal is geworden, ook omdat hij door onvoldoende overwicht en autoriteit de sfeer binnen de PvdA daardoor niet kon verbeteren, als hij dat al wilde.

Maar De Vries was wel een vak-wethouder die wel degelijk veel heeft bereikt op het gebied van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. En mocht het Groninger Forum straks een succes worden, dan is de komst van dat Forum ook voor een belangrijk deel aan Frank de Vries te danken.

De nieuwe wethouders

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond zijn inmiddels de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd: Dig Istha en Roeland van der Schaaf van de PvdA, Joost van Keulen van de VVD en CDA'er Jan Seton.

Van der Schaaf wordt verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Fysieke Wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten en Cultuurverandering.

Istha krijgt de portefeuilles Sociale Zaken & Sociale Werkvoorziening, Forum, Cultuur, Sport en Cultuurverandering.

Van Keulen
krijgt Verkeer & Vervoer, Economische Zaken & Innovatie & Internationalisering (incl. handelsbetrekkingen), Binnenstad en Cultuurverandering. Seton gaat zich buigen over Stadsbeheer en reiniging, Ecologie, Duurzaamheid en milieu, Recreatie, Dierenwelzijn en Cultuurverandering.

De overige twee wethouders, Jannie Visscher van de SP en Ton Schroor van D66, maakten al deel uit van het vorige college. Visscher krijgt de portefeuilles Zorg & Welzijn, Integratie/emancipatie, Sociale wijkvernieuwing, Stadstoezicht, Ouderen, Jeugd en Cultuurverandering. Schroor wordt de baas van Financiën en P&O, Onderwijs, Arbeidsmarktbeleid en Cultuurverandering.

Ook werden gisteren twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd: Rolf Koops van de VVD en Bernhard Koops van het CDA.