nieuws

01 sep 2010, 14:02

Actualiteitendebat in Groninger gemeenteraad over storting grond op Gideonterrein

De fractie van de Partij voor de Dieren en Groenlinks in de Groningse gemeenteraad hebben een aanvraag ingediend voor het Actualiteitendebat. Volgens beide partijen is er, buiten de procedures om, grond verplaatst en gedumpt op het voor de natuur bestemde gedeelte van het Gideonterrein.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de afgelopen weken is op het Gideonterrein grond afgegraven op een bedrijvenkavel en gedumpt op het gebied dat bestemd is voor de natuur, aldus de aanvragers van het debat. De gemeentelijke Milieudienst heeft vorige week al ingegrepen en de werkzaamheden stopgezet. De Partij voor de Dieren wil van het college weten hoe het kan dat er buiten de procedures gewerkt is en is bezorgd over vervuiling van de ecologische zone. Er lijkt namelijk meer te zijn afgegraven dan de kwalitatief redelijke toplaag en via regen zouden er nu schadelijke stoffen in het grondwater terecht kunnen komen.

Actualiteitendebat
Het actualiteitendebat biedt raadsfracties de gelegenheid op korte termijn een actueel onderwerp te bespreken met de raad en het college van B&W. Het debat is niet besluitvormend.

Het presidium, overleg van fractievoorzitters en burgemeester, zal zich vanmiddag uitspreken over de definitieve agenda van het actualiteitendebat.