nieuws

25 apr 2001, 00:12

Actievoerders dreigen studentensymposium te verstoren

Actievoerders van het Trefpunt Anti Kapitalisme (TAK) gaan vanmiddag een symposium van de Economische Faculteitsvereniging over het IMF en de Wereldbank in de war schoppen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De actievoerders houden een ‘lawaaidemonstratie’ omdat ze de toegangsprijs van 295 gulden voor niet-studenten ‘ondemocratisch’ vinden. Veel tegenstanders van de Wereldbank en het IMF zouden zo’n bedrag niet kunnen of willen betalen.
Volgens de anti-kapitalisten is het beleid van de Wereldbank en het IMF ‘onmenselijk, onnatuurlijk en dieronvriendelijk’. Ze dreigen dat de deelnemers aan het symposium dit beleid niet ongestoord kunnen promoten. Aan het symposium nemen vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en het IMF deel.
De demonstratie was voor de organisatoren een volslagen verrassing, want ze hadden nog nooit contact gehad met de actievoerders. Een beetje zenuwachtig wachten ze af wat er komen gaat. Ondanks de dreigementen zetten ze geen extra bewaking neer bij de ingang. “We gaan ervan uit dat ze niet het gebouw binnendringen”, zegt S. Bijl. “Ze komen er ieder geval niet in zonder te betalen.”
Het symposium begint om 14.00 uur in de Bonte Koe aan de Spilsluizen. Het thema van de dag is “IMF en Wereldbank: nodig of onnodig”. Er werd al vaker geprotesteerd tegen het beleid van deze instellingen. Vooral de weigering om de schulden aan ontwikkelingslanden kwijt te schelden krijgt veel kritiek.