nieuws

06 mei 2009, 09:09

Actiegroep Tunnelvariant start handtekeningenactie

De Actiegroep Tunnelvariant start een actie waarbij zoveel mogelijk handtekeningen worden verzameld van Groningers die vóór ondertunneling van de Zuidelijke Ringweg zijn. De actiegroep heeft daarvoor op de website tunnelvariant.nl een petitie geplaatst.
De Actiegroep Tunnelvariant start een actie waarbij zoveel mogelijk handtekeningen worden verzameld van Groningers die vóór ondertunneling van de Zuidelijke Ringweg zijn. De actiegroep heeft daarvoor op de website tunnelvariant.nl een petitie geplaatst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De actiegroep pleit voor een schonere en stillere Zuidelijke Ringweg en Julianaplein en is tegen een stadsopsplitsing door een verhoogde en/of verbrede Zuidelijke Ringweg. Ondertunneling van het Traject Europaplein-Vrijheidspleinis volgens de actiegroep dé manier om geluids- en milieuoverlast te verminderen.

De Actiegroep is ook aanwezig tijdens de door de gemeente georganiseerde raadplegingsbijeenkomsten van 11 tot en met 19 mei in de Mediacentrale.

Voor de problemen op de Zuidelijke Ringweg zijn eerder zes mogelijk varianten bestudeerd. Daaruit bleek dat de tunnel geen realistische oplossing is omdat deze veel te duur zou worden. Het meest haalbaar zijn een weg op palen of een parallelstructuur’, oftewel twee parallelwegen langs de zuidelijke ringweg. Daarbij liggen de hoofdrijbanen op een verhoogd talud en de parallelrijbanen op het niveau van het stadsverkeer.