nieuws

30 nov 2007, 17:05

Actiecomité voor Zuiderzeelijn opgeheven, maar houdt sprankje hoop

Het actiecomité 'Hier trekken we de lijn' heeft besloten zichzelf op te heffen, nu de Zuiderzeelijn definitief niet doorgaat. Toch houden de initiatiefnemers een sprankje hoop, omdat minister Eurlings het trace voor de Zuiderzeelijn de komende twintig jaar niet wil laten bebouwen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Eurlings liet de Tweede Kamer ook weten dat er de komende decennia niet gebouwd mag worden op het traject van de Zuiderzeelijn. Mocht Duitsland in de toekomst met plannen komen voor een hogesnelheidslijn naar Nederland, dan komt de Zuiderzeelijn weer op tafel.

Campagneleider Hans Haerkens: 'We zijn zeer teleurgesteld en ontgoocheld over dit besluit van de Tweede Kamer. Het is onbegrijpelijk dat het korte termijn denken in de Randstad het ook deze keer weer heeft gewonnen van een investering in de toekomst. Een gemiste kans' Toch is het actiecomité er van overtuigd dat de Zuiderzeelijn, en vooral de internationale aansluiting van (Noord-)Nederland, onontkoombaar is en de discussie ook de komende jaren niet van de politieke agenda zal verdwijnen. Haerkens: 'Dat de minister in de ruimtelijke planning toch rekening blijft houden met de aanleg van de Zuiderzeelijn is het enige echte lichtpuntje uit het debat.'

Toekomst
Het actiecomité is somber over de houding die Kamer en kabinet hebben ingenomen tegenover de regio's buiten de Randstad. Haerkens:'Het feit is nu eenmaal dat het kabinet gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer ten koste van een regio als Noord-Nederland ervoor kiest om te investeren in de Randstad. Hoe je het ook wendt of keert, het kabinet heeft uiteindelijk bijna € 700 miljoen uit de kas gegraaid om nieuwe plannen in de Randstad te kunnen financieren. Het is bitter om te moeten constateren dat een financieringstekort elders blijkbaar belangrijker is dan duurzaam te investeren in de toekomst van de inwoners van Noord-Nederland en Flevoland'.

Omdat de Zuiderzeelijn er deze kabinetsperiode niet komt, heeft het actiecomité besloten zich met ingang van vandaag op te heffen. Haerkens: 'Nu de landelijke politiek dit trieste besluit heeft genomen, houdt onze rol op. We hebben alles uit de kast gehaald om de snelle verbinding aangelegd te krijgen. Dat is niet gelukt. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat we geen steken hebben laten vallen en dat mede dankzij de inzet van het actiecomité er uiteindelijk een bedrag van € 2,160 miljard op tafel is gelegd door het kabinet.
Toen we in april 2006 zijn begonnen stond de teller op € 1,3 miljard. We hebben de lijn getrokken, maar nu is het tijd om een punt te zetten. '

Actiecomité 'hier trekken we de lijn'


Het actiecomité heeft zich sinds april 2007 ingezet voor de aanleg van een snelle openbaar vervoer verbinding tussen Noord-Nederland via Flevoland met de Randstad. De leden van het actiecomité (werknemers, werkgevers, vakbonden, studenten, jongeren en politieke en maatschappelijke organisaties) blijven zich ook de komende jaren volop mengen in de discussie die daarover ongetwijfeld weer zal ontstaan.