nieuws

05 mei 2002, 00:12

Actie voor gelijke kansen voor het kind

Tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen wordt de daar aanwezige jongeren gevraagd om een manifest te tekenen waarin staat dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze actie vindt plaats in het kader van de campagne ‘wereldburgers.nl.’ De campagne moet jongeren duidelijk maken dat ze bij hun stem voor de Tweede kamerverkiezingen ook rekening moeten houden met de ontwikkelingsproblematiek. Uitgangspunt van de campagne is dat alle kinderen, waar ter wereld ook geboren, gelijke kansen moeten krijgen.
Het manifest kan ook op internet ondertekend worden: www.wereldburgers.nl. De campagne is een initiatief van Vereniging Centra Internationale Samenwerking in samenwerking met diverse instanties.