nieuws

17 aug 2009, 19:07

ABVAKABO FNV wint rechtszaak tegen RUG over bursalenstelsel

Vakbond ABVAKABO FNV heeft een rechtszaak tegen de Rijksuniversiteit Groningen gewonnen. De bond had de rechtszaak namens 13 leden aangespannen, omdat de RUG promovendi aanstelt met een beurs. Op deze wijze wil de RUG voorkomen dat zij aan deze groep promovendi rechten moet toekennen op grond van de cao Nederlandse Universiteiten, zoals loon, vakantie-uitkering en pensioenopbouw. De kantonrechter heeft echter verklaard dat er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de RUG en haar werkzame promotiestudenten ofwel bursalen. ABVAKABO FNV is hiermee op alle fronten in het gelijk gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bursalen vallen tussen wal en schip bij tal van regelingen, omdat de universiteit hen als studenten beschouwt maar de belastingdienst niet. Als gevolg hiervan ondervinden zij behoorlijke financiële nadelen. ABVAKABO FNV vindt dat alle promovendi werknemers zijn en recht hebben op een aanstelling en arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor de Nederlandse Universiteiten. De bond is dan ook blij dat de rechter hem in het gelijk heeft gesteld.

Eerder won ABVAKABO FNV een vergelijkbare zaak tegen de UvA. De rechter was toen ook van mening dat de werksituatie van bursalen voldoet aan alle voorwaarden die het Burgerlijk Wetboek aan een arbeidsovereenkomst stelt. De vakbond is van mening dat het bursalenstelsel voor eens en altijd van tafel moet. De bond wordt in zijn standpunt gesteund door minister Plasterk en de Tweede Kamer.