nieuws

24 okt 2001, 00:12

Abva Kabo: ‘Sluit cellen in Huis van Bewaring om personeel te ontlasten’

De vakbond ABVAKABO FNV heeft een brandbrief gestuurd aan de minister van justitie waarin de bond maatregelen eist om de hoge werkdruk en het ziekteverzuim in justitiële inrichtingen te bestrijden. Een van de maatregelen zou kunnen zijn tijdelijk cellencapaciteit te sluiten, als dat er tenminste toe leidt dat de werkdruk afneemt en het ziekteverzuim onder het personeel kan dalen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor de brief is een conflict tussen ondernemingsraad en algemeen directeur van de Penitentiaire Inrichtingen Noord. Daaronder vallen het Huis van Bewaring in Groningen, de gevangenis De Grittenborg in Hoogeveen en het Huis van Bewaring De Blokhuispoort in Leeuwarden.
Volgens een woordvoerder is ABVAKABO FNV al langere tijd in overleg met het ministerie van justitie over de hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim. Volgens de bond is in juli van dit jaar al afgesproken dat bij elk cluster van inrichtingen afspraken gemaakt zouden worden tussen de directeur en de ondernemingsraad over met name de veiligheidsnorm. Daarbij gaat het om de verhouding tussen het aantal personeelsleden, het regime van de inrichting en het aantal gedetineerden.
Maar volgens de bind blijkt nu dat in de meerderheid van de clusters deze afspraken niet van de grond komen, waaronder het cluster van de Noordelijke penitentiaire inrichtingen. Volgens ABVA Kabo FNV is de maat daarmee nu vol. ‘De tijd van zoete broodjes bakken is nu echt voorbij. Wij eisen dat het miniserie nu met concrete maatregelen komt. Als het niet weer lukt om op korte termijn de bezetting van personeel op de goede sterkte te krijgen, moet desnoods maar cellencapaciteit tijdelijk gesloten worden. Naast de werkdruk en het ziekteverzuim komt ook de veiligheid van het personeel anders in het geding’, aldus regiobestuurder E. Gerritsen.