nieuws

07 jan 2003, 00:12

Aardappelzetmeelconcern Avebe houdt deel subsidies uit Brussel.

Aardappelzetmeelconcern AVEBE kan de komende jaren toch blijven rekenen op subsidies vanuit Brussel. Dat zegt voorzitter Aike Maarsingh van de afdeling akkerbouw van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Maarsingh zegt over nog geheime stukken te beschikken van de Europees Commissaris voor Landbouw, Fishler, waaruit dit blijkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om nieuwe plannen van Fischler voor een compensatie aan landbouwers voor verlaagde prijzen voor akkerbouwprodukten. Tot nu toe krijgen boeren die aardappelen leveren aan het zetmeelconcern AVEBE deze Europese compensatie uitgekeerd door AVEBE, naar rato van de geleverde hoeveelheid aardappelen. Maar Fischler wil van dit systeem af en stelde voor om de compensatie vanaf 2004 rechtstreeks aan de boeren over te maken.
Maar LTO Nederland heeft zich hevig tegen dit voorstel van Fischler verzet omdat het leveren van zetmeelaardappelen aan AVEBE dan veel minder aantrekkelijk zou worden voor de boeren. ‘Dat zou dramatische gevolgen kunnen hebben voor AVEBE omdat de hele aardappel-leverantie dan in gevaar zou kunnen komen’, aldus Maarsingh.
Volgens hem blijkt uit nieuwe, nog geheime plannen, dat Fischler deels op zijn oorspronkelijke initiatief is teruggekomen. ‘Hij komt nu met een aangepast voorstel. Dat komt er op neer dat de boeren hun compensatie straks voor de helft via AVEBE zullen krijgen, en de andere helft rechtstreeks’, aldus Maarssingh. Hij vindt het nieuwe voorstel van de landbouwcommissaris een verbetering. ‘Maar het is beslist nog goed genoeg. Het is het beste wanneer de boeren de gehele compensatie krijgen via AVEBE. Wij zullen ons er als boerenorganisatie dan ook tegen blijven verzetten, liefst samen met de werknemers van AVEBE en met dat bedrijf zelf. Want het is in ieders belang dat de levering van aardappelen aan het concern gewaarborgd blijft’, aldus Maarsingh.