nieuws

15 nov 2012, 19:07

Aantal mensen met ww-uitkering in Groningen stijgt in jaar met bijna twintig procent

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in Groningen eind oktober 2012 uitkomt op 11.142. Een jaar eerder waren dat er 9.316. Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen twaalf maanden gestegen met 19,6 procent. In de afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen met 1,6 procent gestegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal WW-uitkeringen komt in Nederland eind oktober uit op 309.872. Een jaar eerder waren dat er 252.970. Het aantal WW-uitkeringen in Nederland is daarmee met 22,5 procent gestegen. In de afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,8 procent gestegen.

Noordelijke provincies


Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in het afgelopen jaar met 19,6 procent gestegen. Ten opzichte van vorige maand is er in de provincie Groningen sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen met 1,6 procent. In de provincie Friesland steeg het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met 22,5 procent tot 13.884. Op maandbasis is het aantal WW-uitkeringen daar gestegen met 2,2 procent. De provincie Drenthe komt uit op 9.601 WW-uitkeringen; 23,8 procent hoger dan vorig jaar. Op maandbasis is het aantal WW-uitkeringen in Drenthe met 2,7 procent gestegen.

Geregistreerde werkzoekenden (nww)


Het aantal bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) bedraagt eind oktober 23.462 personen. Dit aantal is in het afgelopen jaar gestegen met 15,5 procent. Over de maand oktober 2012 steeg het met 2,1 procent. Het nww-percentage komt daarmee eind oktober 2012 uit op 9,0 procent (landelijk 6,5 procent).

Accent in groei WW-uitkeringen verschuift


De laatste maanden neemt het aantal WW-uitkeringen vooral toe onder mensen in economisch/administratieve en verzorgende beroepen. De financiële en zakelijke dienstverlening ondervindt de gevolgen van de aanhoudende financiële crisis en de vastzittende woningmarkt. In zorg/welzijn lijkt er sprake van een tweedeling; ontslagen in de thuiszorg en de kinderopvang en personeelstekorten onder verpleegkundigen.

Ook het aantal WW-uitkeringen onder ouderen neemt nu enige maanden toe. In het begin van de recessie (2009/2010) groeide het aantal WW-uitkeringen nog vooral onder jongeren met flexibele contracten in industrie en handel. De aanhoudende ongunstige economische omstandigheden zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt in een andere fase terechtkomt, waarin ook ouderen met vaste contracten, in zakelijke diensten en in collectieve sectoren, worden geraakt.