nieuws

18 feb 2003, 00:12

Aantal kanoeten Waddengebied alarmerend laag

Het aantal Kanoeten in het Groningse en Friese Waddengebied gaat zeer snel achteruit, zo meldt de Waddenvereniging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

SOVON organiseert al jarenlang in januari een wintertelling. Om de kans op het mislukken van de wintertelling door slecht weer zo klein mogelijk te houden, zijn er de afgelopen drie jaar extra tellingen gehouden. Dit jaar heeft de Waddenvereniging financiering van zo’n extra telling voor haar rekening genomen.
Deze winter is geteld in november, in december en in januari. Conclusie: de scholeksteraantallen zijn al jaren laag en er is geen teken van herstel en het aantal kanoeten dat dit jaar is geteld, is alarmerend laag. In november werden 33.426 kanoeten geteld, in december 11.200 en in januari 20.442. Tot drie jaar geleden waren aantallen rond 80.000 normaal. Er is nergens meer een ‘muur’ van kanoeten, zoals die de laatste jaren te zien was. Niet alleen tijdens de teldagen, maar ook de rest van het seizoen niet En ook in Duitsland, Engeland of Frankrijk zijn ‘onze kanoeten’ niet gesignaleerd, dan zouden de aantalen daar hoger moeten zijn dan anders, en dat is niet het geval.
Het gaat niet goed met de Waddenzee, en de lage aantallen kanoeten zijn het zoveelste signaal dat dat te maken heeft met de hoeveelheid schelpdieren. Eerst gingen de scholeksteraantallen achteruit, toen volgde drie jaar op rij grote sterfte van eidereenden, en nu is er achteruitgang van de kanoetenpopulatie. Alledrie vogelsoorten leven bijna uitsluitend van schelpdieren, dus kokkels en mosselen. De belangrijkste vraag is dan onvermijdelijk, zijn er wel genoeg geschikte mosselen en kokkels voor de vogels en welke invloed heeft de grootschalige mechanische schelpdiervisserij hierop . Zo langzamerhand zijn er zoveel signalen dat deze visserij de schelpdierbestanden en daarmee het ecosysteem ontwricht, dat nu direct maatregelen genomen moeten worden.
Wat de Waddenvereniging betreft zijn de volgende maatregelen noodzakelijk. De mechanische kokkelvisserij moet helemaal uit het waddengebied verdwijnen. De mosselzaadvisserij op de droogvallende platen moet gestaakt worden tot minstens 4000 hectare natuurlijke, stabiele mosselbanken zich hebben hersteld. De mosselzaadvisserij in de diepe delen van de Waddenzee kan wel doorgaan, maar ook daar moeten een aantal gebieden worden gesloten zodat daar natuurlijke mosselbanken kunnen ontstaan.