nieuws

27 feb 2003, 00:12

‘Aanslagbiljetten’ tegen komst Magneetzweeftrein naar Groningen (26 feb)

Milieudefensie deelt op woensdag 26 en donderdag 27 februari in Groningen, Heerenveen en Leeuwarden 'aanslagbiljetten' uit op straat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarmee kunnen kiezers haarfijn uitrekenen wat de geplande magneetzweeftrein hen in de toekomst kan gaan kosten. 'Belastingadviseurs' van Milieudefensie helpen bij het invullen van de formulieren. Met de actie protesteert Milieudefensie tegen de plannen van de noordelijke provincies om een magneetzweeftrein aan te leggen voor een supersnelle verbinding naar de randstad. De kiezer kan deze 'aanslag' nog voorkomen door dinsdag 11 maart tijdens de Provinciale Statenverkiezingen tegen de magneetzweeftrein te stemmen. Milieudefensie sluit de acties op donderdagavond af met een debat over de Magneetzweeftrein.
De Magneetzweeftrein is volgens Milieudefensie niet alleen een 'aanslag' op de portemonnee van de kiezer, maar vooral ook op natuur en landschap van het noorden. Milieudefensie is tegen de milieuonvriendelijke en geldverslindende magneetzweeftrein en vindt dat de verschillende provincies hun mening moeten herzien en vooral hun lobby moeten staken. Verbetering van het bestaande spoor, de aanleg van het ontbrekende stuk tussen Lelystad en Zwolle (de Hanzelijn) en investeren in streekvervoer zijn goede alternatieven. 'De grootste bereikbaarheidsproblemen zitten in de afstanden 10 tot 30 kilometer. Provincies moeten daarom juist investeren in het regionale stads- en streekvervoer. Dat is dat goed voor een betere bereikbaarheid, grotere leefbaarheid en economische ontwikkeling', aldus Vera Dalm, directeur van Milieudefensie. 'Een supersnelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad oogt wel spectaculair, maar is slecht voor natuur en landschap en geeft maar een beperkte impuls aan de economische ontwikkeling. Een debacle als de Betuwelijn staat voor de deur.'
Provinciale Statenverkiezingen
Deze actie is een onderdeel van de verkiezingscampagne 'Uw stem kan natuur en landschap aantasten. Stem voor het milieu in uw provincie'. Vera Dalm, directeur Milieudefensie: 'Het provinciebestuur neemt belangrijke besluiten over onze leefomgeving: waar wel of niet gebouwd mag worden en waar natuur en landschap wel of niet behouden blijven. Wij wijzen kiezers er op dat hun stem op dinsdag 11 maart ernstige schade kan toebrengen aan natuur en landschap in hun provincie, of niet.' Milieudefensie richt zich op concrete bedreigingen voor open ruimten in alle twaalf provincies. Met activiteiten, posters, radiospots, informatiebladen en een website, geeft Milieudefensie informatie over standpunten van provinciale politieke partijen over specifieke bouwplannen in de twaalf provincies.