nieuws

13 nov 2017, 10:10

Aannemer start vandaag met kap honderden bomen

Aannemer start vandaag met kap honderden bomen

De aannemerscombinatie Herepoort start vandaag, maandag, met de kap van zo’n 400 bomen. Dat is nodig voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Zo’n 100 bomen worden verplaatst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De aannemer start met het kappen op de plekken waarvoor een vergunning is verleend. Het gaat daarbij om de omgeving van de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, Laan Corpus den Hoorn, Vrijheidsplein en het Helperpad.

Ook wordt maandag gestart met het verwijderen van zo’n 80.000 vierkante meter aan zogenoemde houtopstanden. Een houtopstand is een ‘verzameling’ van bomen op een aaneengesloten oppervlakte. Na het kappen wordt het hout afgevoerd, de takken versnipperd, de stammen afgevoerd en de stronken en wortels gefreesd.

In totaal worden 112 bomen verplant. Dit betekent dat ze uitgegraven worden en verhuizen naar tijdelijke opslagplaatsen. Hier vandaan worden ze later naar hun nieuwe plek vervoerd.

Volgens de aannemer kan het voorkomen dat er in de periode van kappen omleidingsroutes of verkeersmaatregelen gelden, zoals het afsluiten van één van de rijbanen. De omleidingen worden dan aangegeven met borden.