nieuws

28 nov 2010, 14:02

Aanleg noodlokalen Gravenburg maandag van start

Maandag 29 november start de gemeente Groningen met het plaatsen van de noodlokalen voor de leerlingen van de door brand getroffen school in Gravenburg. De nieuwe onderwijs- en opvanglocatie komt op het terrein tussen de huidige noodlokalen bij de kiss&ride rotonde in Gravenburg en de Leegeweg. Dit is in de directe omgeving van de afgebrande school. De gemeente Groningen wil de kinderen zo snel mogelijk weer onderdak te bieden op een plek zo dicht mogelijk bij hun eigen school. De gemeente heeft gezorgd voor voldoende noodlokalen. De firma Ela, gespecialiseerd in mobiele ruimten, plaatst de noodlokalen vanaf komende maandag 29 november tot de Kerst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onderwijswethouder Elly Pastoor noemt alle activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van de afgebrande school in Gravenburg zeer bijzonder.“De aanleiding is erg verdrietig. Maar daar staat tegenover dat het bijzonder inspirerend is om te zien hoe iedereen gezamenlijk de schouders eronder zet. Het is zeer bijzonder om voor duizend kinderen in zo’n korte tijd een noodlocatie te realiseren waardoor ze weer dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. Alle betrokken partijen tonen gezamenlijk ongelooflijk veel inzet om dit alles op korte termijn mogelijk te maken. Ook de ouders en verzorgers verdienen alle complimenten voor het meewerken en meedenken. Geweldig!”

Overlast beperken
Door het treffen van een aantal maatregelen hoopt de gemeente Groningen de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Zo loopt de route voor het bouwverkeer naar de noodlokalen via de Leegeweg en op het bouwterrein zelf komt een aparte weg voor de aanvoer van materialen. Door het bouwverkeer niet door de woonwijk te laten rijden, wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen. De noodvoorziening blijft staan totdat het gebouw op de oude locatie weer is opgebouwd. De gemeente doet er alles aan deze periode zo kort mogelijk te houden. Naar verwachting zal deze tussenperiode ongeveer 1,5 jaar gaan duren.

 Herbouw Gravenburg
Het college van B&W heeft besloten het gebouw te herbouwen zoals het was voor de brand. Eventuele uitkomsten van het brandtechnisch onderzoek worden daarbij meegenomen. De gemeente startte vorige week met de aanbestedingsprocedure voor de herbouw. Ondertussen werkt de architect van het oorspronkelijke ontwerp, Team 4 Architecten, momenteel aan het bestek van de herbouw.