nieuws

30 aug 2002, 00:12

Aandacht voor Zinloos Geweld op Jaarbeurs Groningen

Tijdens de Jaarbeurs Groningen wordt dit jaar aandacht geschonken aan de Nationale Dag Zinloos Geweld. Aanleiding daartoe vormt het feit dat die Landelijke dag voor het eerst in Groningen gehouden wordt, namelijk op zaterdag 28 september.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jaarbeurs Groningen wilde de organisatoren graag de gelegenheid geven een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van de doelstellingen van hun activiteiten. Daarom ook komt vrijdag 30 augustus Peter R. de Vries naar Groningen die tijdens de Jaarbeurs het startsein geeft voor de publiciteitscampagne van de Nationale Dag Zinloos Geweld.
De organisatoren van deze Nationale Dag Zinloos Geweld op 28 september zijn de Stichting Groningen Veilig en de Friese en Drentse evenknieën van die stichting. Volgens een woordvoerder van de organisatie is het prachtig dat er tijdens de Jaarbeurs veel aandacht wordt geschonken aan de Nationale Dag. ‘Tijdens die Nationale dag willen we ook geld inzamelen voor een nieuw Noodfonds voor nabestaanden. Dat geld is bestemd voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten’.
Tijdens de bijeenkomst in de Jaarbeurs Groningen op vrijdagmiddag 30 augustus zal overigens ook het Gospel-koor optreden waar Tjirk van Wijk, het Groningse slachtoffer van zinloos geweld, deel van uitmaakte. Dat Gospel-koor zal ook het favoriete lied van Van Wijk ten gehore brengen. Tijdens de Nationale Dag Zinloos Geweld op zaterdag 28 september begint er ‘s middags om een uur een Stille Tocht op het Hoofdstation in Groningen. Daar lopen veel nabestaanden van slachtoffers van zinloos geweld in mee. Op de Grote markt worden die middag witte duiven losgelaten en is er een speciaal programma in de Martinikerk.