nieuws

13 okt 2000, 00:12

83-jarige RuG-theoloog promoveert na 58 jaar

Na een studietijd van bijna zestig jaar promoveert volgende week aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) eindelijk de 83-jarige theoloog W.H. Stenfert Kroese. De krasse knar werkte de afgelopen 22 jaar aan een proefschrift over het gedachtengoed van de middeleeuwse theoloog-filosoof Anselmus van Canterbury.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Het ging moeizaam’’, erkent de kwieke bejaarde. ,,Je concentratievermogen wordt toch voelbaar kleiner naarmate je ouder wordt.’’ Het geeft de 83-jarige wel een voldaan gevoel als promovendus door het leven te gaan. ,,Al heb ik me er nooit speciaal op gericht’’, bekent hij. ,,Als je jong bent promoveer je om vooruit te komen in het leven, ik interesseerde me gewoon in het onderwerp.’’
De geboren Rotterdammer behaalde in 1942 zijn kandidaatsexamen in Leiden, vlak voordat de universiteit vanwege de oorlog zijn deuren moest sluiten. Bij gebrek aan studiemogelijkheden ontpopte Stenfert Kroese zich tot predikant, een ambt dat hij tot 1967 met zeer plezier uitoefende. Hierna vervulde hij functies als secretaris van de Vrijzinnige Christelijke Jeugdcentrales (CVJC) en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland (VVH). Pas na zijn pensioen in 1978 behaalde hij zijn doctoraal examen theologie. Op aanraden van zijn toenmalige scriptiebegeleider dook hij dieper in de materie en besloot zijn bevindingen rond Anselmus uit te bouwen tot een promotieonderzoek.
De RuG kan niet met zekerheid bevestigen dat Stenfert Kroese de oudste promovendus is die de universiteit ooit gekend heeft. ,,Iemand herinnerde zich nog een ander geval van een bejaarde die een proefschrift schreef, maar dat valt nauwelijks na te gaan’’, aldus voorlichter C. Berkhout. ,,Je kan in de computer helaas op alle criteria selecteren, behalve op leeftijd.’’