nieuws

22 feb 2011, 17:05

50Pluspartij: 'Wel nieuwe weg Winsum-Groningen!'

Volgens de 50PLUS Partij zal het Groninger Forum er niet moeten komen. Dit grote project zal volgens deze partij tot sluiting leiden van andere voorzieningen in de Ommelanden en dat wil de 50 Pluspartij zeker niet. Een vernieuwde N361 van De Marne en Winsum naar Groningen zou er daarentegen zeker wel moeten komen, dit omdat het nu een zeer gevaarlijke weg is waar veel ongelukken gebeuren. Hier moet volgens de 50PLUS Partij zeker verandering in komen. Aldus lijsttrekker Jinne Geertsma in een interview met de GIC.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen die voor de 50Plus Partij zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?

- ‘Het leefmilieu en de zorg voor (oudere) Groningers wordt ernstig bedreigd door bezuinigingen, 50PLUS wil dat voorkomen.
- De mobiliteit en verkeer in Stad en Ommeland; wij willen gratis openbaar vervoer.
- Meer werkgelegenheid voor senioren en voor starters op de arbeidsmarkt. 50plus wil zich daarvoor hard maken.’

Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen?


‘Bezuinigingen door de Oude Politiek voorgesteld doen de samenleving en economie meer schade dan goed. Het geld kan véél slimmer worden gebruikt en worden verdeeld.’

Waarop kan volgens de 50Plus Partij het best bezuinigd worden de komende jaren?


‘Op subsidie-tombola van de provincie. Verstrek liever leningen die in geval van succes moeten worden terugbetaald. Zo kunnen meerdere succesvolle initiatieven met het zelfde geld worden geholpen.
En overheidskantoren moeten de stad uit, meer werkgelegenheid in de Ommelanden. De kantoorkosten liggen daar veel lager, ambtenaren kunnen gebruik maken van ons gratis openbaar vervoer. Werkgelegenheid moet op een eerlijker manier verdeeld worden en het geld slimmer besteed.’

Waarop liever niet?


‘Absoluut niet op de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Deze mensen zijn kwetsbaar. Zij hebben geen alternatief.’

Als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?
‘Aan de ontwikkeling van een opleiding en de opzet van een studiefonds voor MBO/HBO onderwijs gericht op Energie en op Zorg. Er is veel werk te doen terwijl zo veel Groningers langs de kant staan.’

Hoe denkt de 50Plus Partij over het Groninger Forum?


‘Als een megaproject dat onnodig extra voorzieningen in de Stad aanlegt en leidt tot sluiting van voorzieningen in de Ommelanden.’

Hoe denkt de partij over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog?

De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied er door wordt aangetast.
‘De N361 is een provinciale weg dus dient de provincie, zeker in geval van gevaarlijke trajecten, de portemonnee te trekken en niet het geld te besteden aan stadse wegen. De stad moet niet te hard over milieu roepen. De provincie moet juist die taak duidelijker claimen.’
Hoe zou eennieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?

‘De kiezer dient leidend te zijn, nu is de kiezer lijdend. De huidige gedeputeerden bestuurden niet maar hadden een minister nodig om te luisteren naar het volk. Zij zijn onbekend bij de Groninger die zijn/haar provincie erg belangrijk vindt.’


Heeft u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken? Bijvoorbeeld: Wat zou u het liefste willen voor de provincie Groningen 2011-2015?


‘Beter contact tussen generaties, boeren, burgers en buitenlui ga met elkaar aan het werk. Samen deelnemen aan een duurzame samenleving en een gezonde economie en dat alle Groningers, jong en oud, zich meer gehoord voelen door de politiek. Ongeacht provinciaal, gemeentelijk of landelijk. De 50PLUS partij wil die verantwoordelijkheid oppakken, rekenschap afleggen en de burgers wel de informatie geven die hen toekomt.’