nieuws

20 mrt 2003, 00:12

43.000 Euro subsidie voor Groningse sportverenigingen

Het college van B&W stelt voor om in totaal € 43.000 subsidie toe te kennen aan Rugbyclub Groningen, Groningen Atletiek, Tafeltennisvereniging GTTC en de Stichting Zwembad Hoogkerk. Zij ontvangen bovendien in totaal ruim € 63.000 aan leningen tegen lage rente.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

ugbyclub Groningen krijgt een subsidie van € 17.000 en een lening van € 27.227. Het huidige clubhuis van de vereniging op sportpark Esserberg verkeert in slechte staat. De subsidie en lening stellen de club in staat een nieuw clubhuis te bouwen. Groningen Atletiek bestaat sinds 1 januari j.l. en is het resultaat van de fusie tussen ARGO ’77 en GVAV. Beide clubs waren gehuisvest op atletiekcentrum Stadspark en hadden daar onder hetzelfde dak een eigen clubgebouw. Voor het samenvoegen en veranderen van beide clubgebouwen stelt de gemeente een subsidie van € 5.290 en een lening van € 9.000 beschikbaar. Tafeltennisclub GTTC wil groot onderhoud plegen aan de elektriciteitsinstallatie van de clubruimte aan de Verlengde Lodewijkstraat. De gemeente stelt hiervoor een subsidie van € 1000 beschikbaar. De Stichting Zwembad Hoogkerk wil, na de grote renovatie van 1998 waarbij de baden en de technische installaties werden vernieuwd, nu ook het entreegebouw van het zwembad opknappen. In dit gebouw bevinden zich de kleedkamers en personeelsruimte van het zwembad. Ook is er een verkooppunt. Renovatie van het entreegebouw kost € 150.000 euro. Hiervan wordt € 105.000 betaald uit het stadsdeelbudget Hoogkerk. Voor het restant stelt de gemeente een subsidie van maximaal € 18.152 en een lening van maximaal € 27.227 beschikbaar.