nieuws

27 aug 2014, 11:11

40 miljoen voor ontwikkeling groene chemie in noord-Groningen

40 miljoen voor ontwikkeling groene chemie in noord-Groningen

De provincie Groningen heeft 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen in de chemische industrie in Delfzijl en omgeving, de Eemsdelta. De chemische industrie heeft het moeilijk momenteel, maar dankzij investeringen kan er mogelijk in noord Groningen een duurzamere, groene chemie sector ontstaan, met aanzienlijk meer toekomst-kansen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door het college van GS van de provincie Groningen is een voorstel gemaakt om 40 miljoen euro beschikbaar te stellen door een nieuwe investeringsregeling. Het voorstel wordt in september besproken in Provinciale Staten.

 

Naar aanleiding van het faillissement van Aldel is door een commissie, die ingesteld werd door gedeputeerde Yvonne van Mastrigt en minister Henk Kamp, gekeken naar de toekomst van het industriële chemische complex in de Eemsdelta. Gedurende vier jaren kunnen budgetten worden toegekend aan investeringsprojecten van bedrijven.

 

Oud- AkzoNobel-directeur René Scheffers die de supervisie heeft: 'We gaan in volle vaart werken aan de nieuwe toekomst van het chemiecluster. De toekomst ligt in belangrijke mate bij de vergroening van de chemie. Dat is een belangwekkende mondiale trend waarop we goede aansluiting moeten zien te vinden."

 

De realisering van een zogenaamde utiliteiten entiteit is een andere belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het cluster. De utiliteiten entiteit moet de benodigde samenhang tussen de bedrijven bewerkstelligen.

 

Ook het in kaart brengen van belemmerende regelgeving en het slechten van regel barrières moet helpen om de werkgelegenheid van het cluster veilig te stellen en uit te breiden. In nauwe samenwerking tussen Groningen Seaports, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de bedrijven wordt gewerkt aan de acquisitie voor de Eemsdelta.

 

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van Groningen Seaports (GSP), Samenwerkende bedrijven Eemsdelta (SBE) en de provinciale en lokale overheid overleggen met het team over de voortgang. Hert streven van de klankbordgroep en het team is om op korte termijn concrete resultaten te kunnen tonen die vertrouwen geeft in de nabije toekomst van het cluster.