nieuws

12 jan 2010, 09:09 door Maquettes en tekeningen van Groningse nieuwbouwplannen geëxposeerd in Ministerie van VROM

Groningse nieuwbouwplannen geëxposeerd in Ministerie van VROM

‘Stadslucht maakt vrij’, aldus de Groningse wethouder Frank de Vries gisteren in de hal van het Ministerie van VROM, waar minister Jaqcueline Cramer de tentoonstelling Intense Laagbouw opende. De expositie was in het voorjaar van 2009 te bezichtigen in de hal van RO/EZ in Groningen en is nu verplaatst naar Den Haag. Met zijn uitspraak doelde De Vries op de tendens dat mensen (weer) graag in de stad willen wonen. In de stad Groningen uit zich dat door een groei van de bevolking in de afgelopen jaren van 184.000 naar 189.000 inwoners. Deze trek naar de stad stelt eisen aan de manier van bouwen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de 52 plannen voor zo’n 30 Groningse locaties in de vorm van tekeningen en maquettes wil de gemeente Groningen aantonen dat intensivering in de bestaande stad niet alleen hoogbouw hoeft te betekenen. De deurbel op het maaiveld kan, als er goed nagedacht wordt over bereikbaarheid en de kwaliteit van buitenruimtes, collectief en privé. Ook het buurtgroen is een essentieel onderdeel van het binnenstedelijk ontwerpen en bouwen.

Zowel minister Cramer als Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol prezen gisteren in Den Haag de gedrevenheid van Groningen, volgens hen dénkt de gemeenteniet alleen over het bouwen in de bestaande stad, maar wordt het ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Volgens de Rijksbouwmeester is de wens van veel mensen om in de stad te wonen een zegen voor ons groen, onze landschappen en ons cultuurhistorisch gebied. Tijdens de bijeenkomst in het Haagse ministerie riep zij andere (grote) steden op om het Groningse voorbeeld te volgen.