innovatie

02 jun 2015, 15:03

Zoektocht naar verdwenen Gronings Waddeneiland hervat

Zoektocht naar verdwenen Gronings Waddeneiland hervat

Groningse onderzoekers en bewoners gaan volgende week voor de tweede keer op zoek naar een verdwenen Waddeneiland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De organisatie ‘Erfgoedpartners’ onderneemt op vrijdag 12 juni samen met wetenschappers van Verdronken Geschiedenis een tweede zoektocht naar het verdwenen eiland Heffezand. Bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te gaan op expeditie. Er zijn nog  plaatsen op de boot beschikbaar.

 

Grondboringen


Er is nog veel onbekend over de ontwikkeling van het Groninger waddengebied. Op basis van historisch onderzoek gaan wetenschappers met hulp van de deelnemers grondboringen doen. De bodem kan veel nieuwe kennis opleveren over gebeurtenissen in het verleden. Als er schelpen of ander organische materialen worden aangetroffen, worden deze gedateerd door het isotopen-instituut.


Door de dynamiek van de natuur is het vooraf lastig in te schatten welke geul je kunt gebruiken om het onderzoeksgebied te bereiken. Op 19 april kwam het gezelschap, tijdens een eerste poging om het eiland te lokaliseren, te ver naar het oosten uit. Wel leverde deze zoektocht een betere kennis van het gebied op waardoor een exactere positie kan worden bepaald.

 

Andere vaarroute

 

Door nieuwe gegevens van historicus Hidde Feenstra weten we nu dat eigenaren van het eiland bewoners van Hornhuizen en Kloosterburen in het Noordwesten van Groningen waren. Dat betekent dat er een grote kans is dat deze bewoners lopend het eiland konden bereiken. Hoe deze route heeft gelopen moet nog verder uitgezocht worden, maar het betekent wel dat het eiland veel zuidelijker en westelijker heeft gelegen dan we tot nu toe dachten.

 

Op dit moment zijn schipper Louis de Jonge van ‘De Boschwad’ samen met geomorfoloog Koos de Vries bezig om een andere vaarroute uit te zoeken. Belangrijk is dat het schip zo dicht mogelijk bij de gekozen plek kan komen.

 

Zelf boren

 

De boring wordt geheel handmatig gedaan. Van een aantal mensen zal een redelijk zware krachtsinspanning verwacht worden in verband met het sjouwen van spullen en de boring zelf. Deelnemers aan de tocht kunnen de kunst afkijken en mogelijk ook zelf een boring verrichten. Graag willen we van te voren weten welke deelnemers het leuk vinden om dit te leren zodat we op een goede manier de groepen kunnen samenstellen.

De expeditie vertrekt op vrijdag 12 juni vanuit de haven van Lauwersoog, deze keer om 6:00 uur. Verwachte terugkomst rond 19:00 uur. Deelname kost € 40,- per persoon. Er zijn nog  plaatsen op de boot beschikbaar. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact opnemen met Erfgoedpartners: (050) 313 00 52 /info@erfgoedpartners.nl/www.erfgoedpartners.nl.

Er worden dit jaar meerdere tochten georganiseerd, zowel op het wad, als op de kwelder en binnendijks.

Deze onderzoekstochten zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden in geschiedenis en onderzoek daar over. Aan de tochten kunnen maximaal 35 mensen deelnemen. De resultaten zullen steeds op de website van Erfgoedpartners (www.erfgoedpartners.nl) beschreven worden en aan het eind wordt een expositie ingericht waar de uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd.
Zie de website voor het volledige overzicht.

De onderzoekstochten zijn mogelijk dankzij financiële bijdragen van de Provincie Groningen (Activiteitenbudget Cultuur) en het Programma Landelijke Gebied, Loket Leve(n)de Dorpen.