innovatie

06 sep 2014, 09:09

Verrassende daling winkelleegstand Zwanestraat Groningen

Verrassende daling winkelleegstand Zwanestraat Groningen

In de Zwanestraat in Groningen is de leegstand van winkels in korte tijd verrassend teruggedrongen van veertig procent tot bijna nul.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het beleid van de gemeente Groningen en ondernemers om winkeliers meer vrijheid te geven in de hoop zo winkelleegstand terug te dringen, is in de Groningse Zwanestraat een groot succes geworden. Vroeger mochten er geen uitstallingen, reclameborden of bloembakken staan, maar sinds dit voorjaar hebben de winkeliers een veel grotere vrijheid wat betreft winkelstallingen. Dat is mogelijk mede een verklaring waarom de winkelleegstand is teruggebracht van bijna veertig procent tot bijna nul. Dat meldt de Groningse omroep OOGTV.

 

Volgens het bericht komen er landelijk steeds meer winkels leeg te staan. Maar Groningen is samen met Utrecht, Amsterdam, Amstelveen en Den Bosch een uitzondering op die regel.


“Groningen heeft haar succes te danken door de regels te versoepelen. Dit blijkt vooral een groot succes te zijn bij de Zwanestraat. “, aldus het bericht.

 

Overigens is het elders nog steeds niet best met de winkelleegstand in Groningen . Die blijft met 11 procent ver boven het landelijk gemiddelde van ongeveer 8 procent.