innovatie

07 jul 2014, 10:10

Subsidieregeling energiebesparing in Groningen nauwelijks gebruikt

Subsidieregeling energiebesparing in Groningen nauwelijks gebruikt

Van een bijzondere subsidieregeling om energiebesparing te bevorderen wordt amper gebruik gemaakt. Daardoor is er nog bijna acht ton over, zo meldt GroenLinks, dat over de kwestie vragen heeft gesteld in Provinciale Staten van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Statenfractie van GroenLinks zou het zonde vinden als dit geld terug zou vloeien naar de Europese Unie. De fractie heeft uit diverse bronnen vernomen dat de subsidieregeling ‘Tijdelijke energiepremie bestaande bouw’ van de provincie Groningen, slecht loopt. Er zou nog ruim 8 ton over zijn van de beschikbare 960.000 euro, dat terwijl aanvragen voor 1 september 2014 moeten worden ingediend.

 

“Met de energiepremie kan veel energie bespaard worden en het kan veel banen opleveren; de provincie moet iets doen om gebruik van de regeling te stimuleren”, aldus Harrie Miedema, Statenlid voor GroenLinks.

 

Mogelijke maatregelen die de provincie zou kunnen nemen zijn o.a. het verruimen van de voorwaarden voor de energiepremie. Zo zouden aanvragers al in aanmerking moeten kunnen komen voor subsidie als ze slechts 1 energiebesparende maatregel nemen, in plaats van 3, zoals nu het geval is.

 

Daarnaast zou de looptijd van de regeling verlengd kunnen worden en zouden huizenbezitters beter voorgelicht moeten worden over het bestaan van de energiepremie. GroenLinks vindt dat GS alles op alles moet zetten om te zorgen dat het geld wordt uitgegeven aan dat waar het voor bedoeld is: energiebesparing in woningen en het creëren van banen.