innovatie

02 mrt 2016, 09:09

Studenten helpen bij zoeken naar ‘energieslurpers’ en ‘warmtelekken’

Studenten helpen bij zoeken naar ‘energieslurpers’ en ‘warmtelekken’

Student-onderzoekers van de Hanzehogeschool doen onderzoek naar ‘energieslurpers’ en ‘warmtelekken’ in woningen. Onder de noemer 'Speur de energieslurper' en 'Check je warmtelek' werken ze samen met Gasunie, DIT (Drenthe In Transitie,  een samenwerking van de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe) en Buurkracht (een initiatief van Enexis Holding N.V.).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Medewerkers van deze bedrijven en organisaties ontvangen een informatiepakket, een rekenmachine op zonne-energie en een aantal energieverbruiksmeters. Ze meten daarmee het verbruik van hun apparaten in huis, delen onderling de resultaten en koppelen die vervolgens terug aan de onderzoekers.

De deelnemers komen er zo achter waar hun grootste energieslurpers zitten en dat bijvoorbeeld hun oude vriezer dringend aan vervanging toe is. De onderzoekers ontdekten dat de deelnemers massaal schakelaars kopen om het sluipverbruik tegen te aan.

In maart gaat bij de provincie Drenthe de volgende speuractie van start. Bij dit project gebruiken medewerkers een warmtecamera en bekijken waar de warmtelekken in hun woning zitten. Ook checken ze het huis van de buren, vrienden en familie.

Volgens de Hanzehogeschool is het project een succes en werden al tijdens het project energiebesparende maatregelen worden getroffen. De acties worden door deelnemers gemiddeld met een acht beoordeeld.