innovatie

25 jul 2017, 09:09

SNN lanceert nieuwe subsidieregeling voor noordelijke innovatie

SNN lanceert nieuwe subsidieregeling voor noordelijke innovatie

Het bruist in Noord-Nederland van de vernieuwende initiatieven, aldus het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Om dit creatieve en innovatieve klimaat verder aan te wakkeren en meer samenhang te organiseren, lanceert het samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies een nieuwe subsidie: de Open Innovatie Call. Bijzonder aan de regeling is dat niet op voorhand wordt voorgeschreven welke activiteiten wel of niet in aanmerking komen voor subsidie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het SNN nodigt consortia van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit om samen met initiatieven te komen die het innovatie-ecosysteem in Noord-Nederland structureel verbeteren. Er wordt gezocht naar initiatieven waarbij open innovatie hoog in het vaandel staat en die mkb’ers en eindgebruikers actief betrekken bij vernieuwing en innovatie. Te denken valt aan initiatieven rond kansrijke nieuwe technologieën. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe waardeketens met grote economische en maatschappelijke betekenis komen voor subsidie in aanmerking.

Bijzonder
Bijzonder aan de Open Innovatie Call is dat niet op voorhand wordt voorgeschreven welke activiteiten wel of niet voor subsidie in aanmerking komen. Initiatieven worden beoordeeld op hun bijdrage aan het doel. “De inhoud staat dus voorop”, aldus SNN.

In de Open Innovatie Call is 20 miljoen euro beschikbaar aan Europese middelen en cofinanciering vanuit het Rijk.

Kijk voor meer informatie op de website van SNN.