innovatie

04 nov 2014, 21:09

Ruim 6,2 miljoen euro voor innovatie Gronings bedrijfsleven

Is uw onderneming  actief in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy of Energie en heeft u innovatieve ideeën? Dan is het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) wellicht iets voor u.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het subsidieprogramma is voor kleinschalige vernieuwende samenwerkingsprojecten met een hoog ambitieniveau. Met het IAG investeert de provincie in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit vierde Actieprogramma is vandaag gestart en loopt tot en met 2017.

 

Subsidiemogelijkheden

Uitgangspunt voor het programma zijn de vier maatschappelijke uitdagingen die centraal staan binnen de Noordelijke Innovatie Agenda. Het IAG richt op vier thema's: Healthy Ageing (o.a. medische technologie en  op gezondheid gerichte zelfmeting), Energie (o.a. duurzame vormen van energie), Bio-economie (o.a. duurzame innovatieve voedselsystemen) en Transsectorale Innovatie (structuurversterking van het MKB).

De subsidiebijdrage voor een project is maximaal 50 procent van de totale projectkosten, een bedrag van minimaal 50.000 euro en maximaal 150.000 euro per project. Meer informatie over het IAG-4 vindt u op www.provinciegroningen.nl.

 

Innovatiekracht Groningen

 

Met het IAG wil de provincie een bijdrage leveren aan de innovatiekracht in Groningen. Dit gebeurt door kennisoverdracht, kennisontwikkeling en de toepassing van kennis te stimuleren. Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei, duurzame ontwikkeling en een hogere welvaart. Van het totale budget is 2,7 miljoen euro van de provincie en 3,5 miljoen euro van het Samenwerkingverband Noord-Nederland.