innovatie

23 nov 2017, 20:08

Groningse universiteit past 'plan China' verder aan

Groningse universiteit past 'plan China' verder aan

Het plan om in China een campus van de Rijksuniversiteit Groningen te openen, moet nog verder worden uitgewerkt. Pas daarna zal er in de universiteitsraad over worden gestemd. Dat is donderdag besloten. Met name het belang van academische vrijheid en wetenschappelijke onafhankelijkheid weegt zwaar voor de RUG

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen stond donderdag 23 november in het teken van de verbeterde aanvraag voor het oprichten van de Chinese branchcampus University of Groningen Yantai (UGY). Alle zes fracties (de studentenfracties SOG, Lijst Calimero en DAG, en de medewerkersfracties Wetenschap en Personeel) hebben ‘op constructieve wijze het woord gevoerd over het plan dat in samenspraak tussen een vertegenwoordiging van U-raadsleden en het CvB tot stand is gekomen.

 

De conclusie is dat de aanvraag op een aantal onderwerpen nog verder uitgewerkt moet worden voordat er over gestemd kan worden. De gebeurt wederom in samenwerking met U-raadsleden’, aldus de RUG in een verklaring.

 

Organisatie van UGY

 

Tijdens de vergadering van de Universiteitsraad is ook gesproken over de organisatie van de University of Groningen Yantai. Deze zal bestaan uit Nederlandse en Chinese vertegenwoordigers. De Nederlandse overheid treedt via het ministerie van OCW op als toezichthouder. Het College van Bestuur van de RUG is als enige bevoegd ten aanzien van de inhoud en onafhankelijkheid van de geboden opleidingen en onderzoeksprogramma’s in Yantai.

 

Het CvB benoemt de vice-chancellor in het UGY-bestuur, bij wie de zeggenschap over de Groningse programma's is belegd. De UGY faciliteert het onderwijs en onderzoek. De eisen die aan de diploma’s gesteld worden, zijn wettelijk geborgd in het onderwijs- en diplomaconvenant, goedgekeurd door het ministerie van OCW.

 

Academische vrijheid

 

De RUG onderkent het belang van academische vrijheid en wetenschappelijke onafhankelijkheid. Het CvB, bij monde van voorzitter Sibrand Poppema, vindt dat deze onder alle omstandigheden gewaarborgd moeten zijn. “De samenstelling van het bestuur van UGY met daarin een vertegenwoordiger van de Communistische Partij verandert daar niets aan.

 

Deze vertegenwoordiger heeft geen zeggenschap over de programma’s. Wel is het belangrijk dat we veel aandacht blijven besteden aan het voorkomen van zelfcensuur. Bij de RUG onderzoeken we echt alles”, aldus Sibrand Poppema.