innovatie

30 jun 2014, 06:06

Nieuwe voorzitter Groningen Talent Group: Gerda van Galen

Per 1 juli is Gerda van Galen de nieuwe voorzitter van de Groningen Talent Group.  Zij volgt Mark Sekuur op, die sinds augustus 2012 de voorzittersrol vervulde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerda is sinds februari 2013 lid van de Talent Group en vervult sinds november de rol van vicevoorzitter.  De kracht van de groep, een multidisciplinair netwerk en denktank, wil zij met haar bestuur verder uitbouwen tot visitekaartje van Groningen.

 

Tijdens het Summer Event, 4 juli aanstaande, neemt de Groningen Talent Group afscheid van Mark als voorzitter, hij blijft actief lid en zal plaats nemen in de Raad van Advies.

 

De Groningen Talent Group

Uit ruim 50.000 Groningse young professionals tussen de 20 en 30 jaar hebben de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen,  de gemeente Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen de 80 meest talentvolle jongeren voor de stad geselecteerd.

Samen vormen zij de Groningen Talent Group.

 

Het doel van de Groningen Talent Group is tweeledig.

Enerzijds proberen de gemeente en de kennisinstellingen hiermee het aanwezige toptalent te binden aan de stad en aan elkaar.

Anderzijds is de groep een hoogwaardige denktank voor uitdagingen en kansen waar Groningen nu of in de toekomst voor staat.

 

 

www.groningentalentgroup.nl

@GTG050